FNS – Antirotation Leg Screw – Titanium

Description

Cat No. (Titanium) Length
Ti.858.170 70
Ti.858.175 75
Ti.858.180 80
Ti.858.185 85
Ti.858.190 90
Ti.858.195 95
Ti.858.200 100
Ti.858.205 105
Ti.858.210 110
Ti.858.215 115
Ti.858.220 120